All Donors
Donor Name (Id)Donated AmountNo. of Trees Planted
Yogesh Aggrwal (aggrwal.yogesh)20,00064
Jivan Colabawalla (jivan)14,00037
Manoj Arora (manojarora216)13,60036
Vijay Margam (freevijay)11,70033
Eric Surkari (eric@misterstarter.com)11,40016
Ramesh Veeraiya (ramesh)11,05026
Bindhu Unny (bindhu)10,50029
Potluri Vamsi Krishna (drvamsims@gmail.com)10,11613
Dharmesh Panchal (dharmesh1012)10,00030
Rakesh Chawla (chawlarg)10,00027
Anonymous (aswad_gurjar)10,00027
Aparna Patil (aparnap)9,30120
Uttam Patowary (UKP.SIGNATURE@GMAIL.COM)8,80025
Ramesh Prabhakar (rameshprabhakar75@yahoo.co.in)8,4000
Archna Khubchandani (karchna1)8,00022
Mukesh Chopra (mukesh_ch)8,00026
Akash Varshney (akashv75)8,00026
Seniors Hub Dwarka Team (SeniorsHubDwarka)8,00040
Pallav Sarmah (pallavjs)7,50027
Nidhi Singh (nidhi4pari)7,00027
Prev   |  Next

Close Window